35

kanchanaburi

?>

มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี ร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ MOU ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล

วันที่ 29/08/2020 00:54     อ่าน ่ 1,224 ครั้ง

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 28 สิงหาคม 2563 ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี กล่าวต้อนรับ พร้อมแนะนำ คณะผู้บริหารและอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี จากนั้นร่วมกับ นายธนะวันธิ์ แพทย์ชีพ รอง ผอ.สพม. 8 (รักษาราชการแทน ผอ.สพม.8) คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราภัฎกาญจนบุรี และคณะผู้บริหารสถานศึกษาฯ สังกัด สพม. 8 ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการและการจัดการศึกษา ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ผศ.จรายุทธ ประทีปวรกาญจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎกายจนบุรี ประสานงานฯ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี
ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี เปิดเผยว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ มีผู้บริหาร ทั้ง 2 ฝ่าย ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน โดยมีเจตจำนงที่จะส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกัน ในการขับเคลื่อนและพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด สนง.สพม.8 จ.กาญจนบุรี และ จ.ราชบุรี ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาขึ้น โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จะส่งเสริมทั้งด้านบุคลากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการ ด้านวิจัยทางการศึกษา ด้านการบริการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นการจัดกิจกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบ O-NET (Ordinary National Educational Test)
การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหรือสัมมนาทางวิชาการ เกี่ยวกับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพและคุณภาพด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การนิเทศติดตามการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยรูปแบบต่าง ๆ ร่วมกัน ส่งเสริมให้มีการศึกษา การวิจัย และสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาของครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ของทั้ง 2 หน่วยงาน เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการ และวิชาชีพยกระดับคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานสากลต่อไป.
ทีมข่าวมติกาญจน์/รายงาน

Photo


Photo


Photo


Photo


Photo


Photo


Photo


Photo


Photo#โฆษณา
A1

A2

ข่าวยอดนิยม

#โฆษณา A3

A4

ข่าวสารมาใหม่

อบต.แก่งเสี้ยน จัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติฯในหลวง รัชกาลที่ 10
วันที่ 11/07/2024 15:15     อ่าน 156 ครั้ง
อ่านข่าวต่อ...
ผู้ว่าฯกาญจน์ เปิดงานเทศกาลผลไม้ สืบสานประเพณีลานบ้านลานวัฒนธรรมของดีอำเภอทองผาภูมิ และงานกิ่งกาชาดอำเภอทองผาภูมิ ประจำปี 2567 อย่างยิ่งใหญ่
วันที่ 01/07/2024 22:52     อ่าน 679 ครั้ง
อ่านข่าวต่อ...
ผบ.พล.ร.9 "ติดตามสถานการณ์เตรียมพร้อมทุกภัยพิบัติ"
วันที่ 12/06/2024 18:36     อ่าน 174 ครั้ง
อ่านข่าวต่อ...
เขื่อนวชิราลงกรณ ขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลผลไม้ สืบสานประเพณีลานบ้านลานวัฒนธรรมของดีอำเภอทองผาภูมิและงานกิ่งกาชาดอำเภอทองผาภูมิ ประจำปี 67
วันที่ 07/06/2024 01:44     อ่าน 804 ครั้ง
อ่านข่าวต่อ...
ตร.ท่องเที่ยวกาญจน์ จับโชเฟอร์แท็กซี่ สุดแสบ ฉกกระเป๋าเงิน นทท.ต่างชาติ แล้วหลบหนี - จับได้ที่นครปฐม
วันที่ 06/06/2024 00:38     อ่าน 367 ครั้ง
อ่านข่าวต่อ...
เขื่อนวชิราลงกรณ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน
วันที่ 04/06/2024 23:10     อ่าน 518 ครั้ง
อ่านข่าวต่อ...
ตร.สภ.สังขละบุรี รายงานผลการดำเนินงาน ต่อ ผบก.ภ.จว.กาญจนบุรี
วันที่ 31/05/2024 16:07     อ่าน 2,329 ครั้ง
อ่านข่าวต่อ...
อำเภอทองผาภูมิ ร่วมกับ กฟผ.เขื่อนวชิราลงกรณ จัดกิจกรรม “จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
วันที่ 31/05/2024 15:45     อ่าน 337 ครั้ง
อ่านข่าวต่อ...
กฟผ.เขื่อนวชิราลงกรณ ฝึกอบรมหลักสูตร "การพัฒนากสิกรรมธรรมชาติสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง" ให้กับโรงเรียนในพื้นที่รอบเขื่อนวชิราลงกรณ
วันที่ 30/05/2024 18:34     อ่าน 394 ครั้ง
อ่านข่าวต่อ...
มรภ.กจ.ร่วมกับ จังหวัดกาญจนบุรี และ ศึกษาธิการจังหวัดฯ อบจ.และ ทม.กาญจนบุรี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนากลไกความร่วมมือเชิงระบบและนวัตกรรมการเรียนรู้ตามจุดเน้นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี
วันที่ 25/05/2024 12:56     อ่าน 903 ครั้ง
อ่านข่าวต่อ...
"รองเตือน" เปิดกิจกรรมปลูกต้นไม้ลดโลกร้อนรักโลก
วันที่ 21/05/2024 17:25     อ่าน 314 ครั้ง
อ่านข่าวต่อ...
กฟผ.เขื่อนวชิราลงกรณ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ วันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2567
วันที่ 21/05/2024 15:48     อ่าน 351 ครั้ง
อ่านข่าวต่อ...
สสจ.กาญจน์ จัดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม ด้วยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) เฉลิมพระเกียรติฯ
วันที่ 20/05/2024 19:57     อ่าน 312 ครั้ง
อ่านข่าวต่อ...
เขื่อนวชิราลงกรณ จัดฝึกซ้อมแผนระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ ระดับ ED2
วันที่ 20/05/2024 18:53     อ่าน 299 ครั้ง
อ่านข่าวต่อ...
วัดถาวรวราราม จัดงานเฉลิมฉลอง ครบรอบ 190 ปี และเปิดอาคารพระมหามงคลวิหารสิริกาญจโนภาส (12 ราศี)
วันที่ 15/05/2024 14:40     อ่าน 647 ครั้ง
อ่านข่าวต่อ...
กฟผ.เขื่อนวชิราลงกรณ มอบน้ำดื่ม “น้ำใจ” กฟผ. ให้กับอำเภอสังขละบุรี
วันที่ 13/05/2024 20:37     อ่าน 347 ครั้ง
อ่านข่าวต่อ...
ผวจ.กาญจน์ เปิดกิจกรรม “สภากาแฟ” ครั้งที่ 14
วันที่ 10/05/2024 01:26     อ่าน 320 ครั้ง
อ่านข่าวต่อ...
โครงการพาหมอไปหา ปชช.เฉลิมพระเกียรติฯ -นำแพทย์เฉพาะทางจิตอาสา 21 คลินิก ตรวจรักษา ปชช.พื้นที่ห่างไกล มีผู้เข้ารับบริการ 22,071 ราย
วันที่ 09/05/2024 14:51     อ่าน 273 ครั้ง
อ่านข่าวต่อ...
กฟผ.เขื่อนวชิราลงกรณ ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบกรณีเหตุการณ์รถยนต์ของชาวบ้าน 2 คัน ถูกน้ำในแม่น้ำแควน้อยพัดลอยไปกลางแม่น้ำบริเวณสะพานปรังกาสี
วันที่ 03/05/2024 19:29     อ่าน 367 ครั้ง
อ่านข่าวต่อ...
อบจ.กาญจนบุรี ร่วมกับ ทม.กาญจนบุรี และ ทม.ปากแพรก แถลงข่าวจัดงานเทศกาล “Songkran Festival 2024 @Kanchanaburi”อย่างยิ่งใหญ่
วันที่ 04/04/2024 01:20     อ่าน 434 ครั้ง
อ่านข่าวต่อ...
ชาวบ้านอำเภอไทรโยค ช่วย "ลูกแมวดาว" ถูกสุนัขกัดได้รับบาดเจ็บ และประสานจนท.อุทยานฯ ไทรโยค มารับและนำส่งสัตวแพทย์ดูแลต่อ
วันที่ 31/03/2024 23:47     อ่าน 651 ครั้ง
อ่านข่าวต่อ...
อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวอื่นๆ

06/12/2022 22:53

ห้างโรบินสัน จับมือ ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ชู FUN & LIFESTYLE EXPERIENCE เปิดบิ๊กซิกเนเจอร์แคมเปญฉลองใหญ่ส่งท้ายปี “ROBINSON & ROBINSON LIFESTYLE MAGICAL CELEBRATION 2023” จัดเต็มความสนุกครบทุกไลฟ์สไตล์แก่ครอบครัวนักช้อปทั่วไทย

ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน และศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ผนึกกำลังดันมูฟเ ... อ่านต่อ

02/11/2021 16:23

ผอ.เขื่อนศรีนครินทร์ เข้ารับการทวนสอบผลการดำเนินงานการบูรณามาตรฐาน ISO 26000และ ISO 20400

(2 พ.ย.64) นายสุชีพ มีถม ผู้อำนวยการและผู้ปฏิบัติงานเขื่อนศรีนครินทร์ ร่วมเข้ารับการทวนสอบผลการดำเนินงานการบูรณาการมาตรฐาน ISO 26000 กับมาตรฐาน ISO 20400 ภายใต้โครงการ การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน คว ... อ่านต่อ

02/09/2020 00:26

“สนธิรัตน์” เปิดงานบูรพาจารย์ (พระครูโสภณประชานารถ)”

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 1 กันยายน 2563 นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ ประธานเปิดงาน “เทิดบูรพาจารย์ (พระครูโสภณประชานารถ) โดยมี นายสมเกียรติ วอนเพียร ส.ส.กาญจนบุรี เขต 2 พรรคพลังประชารัฐ นายสะอาด ทั่ ... อ่านต่อ

09/03/2020 16:18

“นอภ.เมืองกาญจน์” ประดับเครื่องหมายและมอบหนังสือสำคัญให้ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 9 มีนาคม 2563 นายวิฑูรย์ สิรินุกุล นายอำเภอเมืองกาญจนบุรี ประธานเปิดการประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ครั้งที่ 3/2563 โดยมี นายสำร ... อ่านต่อ

06/03/2020 17:08

"นอภ.เลาขวัญ"เปิดงานถ่ายทอดเทคโนโลยี เริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 63

นายอำเภออำเภอเลาขวัญเปิดงาน "ถ่ายทอเเทคโนโลยี เริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 63" วัยที่ 6 มีนาคม 2563 ว่าที่ร้อยเอก อานนท์ เชื้อเล็ก นายอำเภอเลาขวัญ เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้น ... อ่านต่อ

11/10/2022 18:14

“ผู้ว่าฯหนุ่ม” ร่วมกับ เหล่ากาชาดฯกาญจน์ นั่งเรือท้องแบน ติดตามสถานการณ์น้ำท่วม พร้อมมอบถุงยังชีพให้ ปชช.ตำบลหลุมรัง ที่ได้รับผลกระทบ

วันที่ 11 ตุลาคม 2565  ร้อยโททศพล ไชยโกมินทร์ &nbs ... อ่านต่อ

24/02/2020 17:09

นายกเหล่ากาชาดฯกาญจน์ พร้อมคณะ มอบเงิน-สิ่งของให้ผู้ประสบอัคคีภัย (บ้านพักหลังตลาดท่าม่วง)

จากกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ห้องแถวเก่า หลังตลาดท่าม่วง หมู่ 2 ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี วานนี้ (23 ก.พ.63) เบื้องต้นคาดไฟฟ้าลัดวงจร มูลค่าความเสียหาย ประมาณ 3 ล้านบาท ตามที่เสนอข่าวไปนั ... อ่านต่อ

11/09/2023 01:25

รอง ผวจ.กาญจน์ เปิดงาน “กาญจนบุรี ยินดีต้อนรับ ... จ้า”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 10 กันยายน 2566 นายศักรินทร์ ทุมเสน รอง ผวจ.กาญจนบุรี  ประธานเปิดงานส่ ... อ่านต่อ

11/09/2022 14:29

“รอง ผู้ว่าฯกาญจน์” เปิดโครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ ทต.ดอนขมิ้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 11 กันยายน 2565  นายสมหวัง บุญระยอง รอง ผวจ.กาญจนบุรี ประธานเปิดโครงปั่นจักรยาน ... อ่านต่อ

11/09/2022 01:00

“นย.ตูน” ร่วมกับ ศิษยานุศิษย์ เจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี สมบททุนสร้างซุ้มประตูวัดถ้ำเขาน้อย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 10 กันยายน 2565  องปลัด ... อ่านต่อ

ข่าวทั้งหมด

Facebook