35

kanchanaburi

?>

วัดถาวรวราราม จัดงานเฉลิมฉลอง ครบรอบ 190 ปี และเปิดอาคารพระมหามงคลวิหารสิริกาญจโนภาส (12 ราศี)

วันที่ 15/05/2024 14:40     อ่าน ่ 522 ครั้ง

วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ประธานในพิธีฯ (ฝ่ายสงฆ) นายอินทพร จั่นเอี่ยม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประธานในพิธีฯ (ฝ่ายฆารวาส) เปิดพระมหามงคลวิหารสิริกาญจนโนภาส (12 ราศี)  โดยมี สมเด็จพระพุฒาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม  เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร สมเด็จพระพุทธพจนวชิรมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดเครือวัลย์ สมเด็จมหามุนีวงศ์ พิจิตร กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดโสมนัสวรวิหาร

  พระสมณานัมธีราจารย์  เจ้าอาวาสวัดถาวรวราราม พระกิตติสุวัฒนาภรณ์ ดร.เจ้าอาวาสวัดเทวสังฆาราม พระอารามหลวง พระเทพปริยัติโสภณ ( ปัญญา วิสุทฺธิปญฺโญ/ครุฑวงศ์ ป.ธ.๙,พธ.บ.,M.A. ) เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี เจ้าอาวาสวัดไชยชุมพลชนะสงคราม พระอารามหลวง  นายอธิสรรค์ อินทร์ตรา รอง ผวจ.กาญจนบุรี ว่าที่ ร.ต.ศุภมงคล บูชาถ่ายเทศ รอง ผวจ.กาญจนบุรี นางเล ถิ ทู หั่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ หัวหน้าคณะกรรมการแห่งรัฐ สำหรับชาวเวียดนามโพ้นทะเล

นายฝ่าม เหวียด หุ่ง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทย นายยศวัฒน์ มาไพศาลสิน ส.ส.กาญจนบุรี เขต 3 ผศ.ดร.พจนีย์ สุขชาวนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี คณะพระสงฆ์สมณศักดิ์ 300 รูป และศิษยานุศิษย์ ร่วมพิธีฯ นายสมภพ ธีรสานต์ ประธานคณะกรรมการบริหารวัดถาวรวราราม กล่าวประวัติความเป็นมาของอาคารพระมหามงคลวิหารสิริกาญจโนภาส (12 ราศี) นายสรรเพชญ ศลิษฎ์อรรถกร ไวยาวัจกรวัดถาวรวรามราม ดำเนินการจัดงานฯ ณ วัดถาวรวราราม จังหวัดกาญจนบุรี

             นายสมภพ ธีรสานต์ ประธานคณะกรรมการบริหารวัดถาวรวราราม เปิดเผยว่า วัดถาวรวราราม ได้ดำเนินงานก่อสร้างอาคารพระมหามงคลวิหารสิริกาญจนโนภาส 12 ราศี เสร็จในปี 2537 แต่ยังไม่ได้ทำพิธีเปิดพระมหามงคลวิหารสิริกาญจนนโนภาส 12 ราศี ลักษณะอาคารพระมหามงคลวิหารสิริกาศจนโนภาส 12 ราศี เป็นอาคารคอรนกรีตเสริมเหล็กขนาดขนาดกว้าง 38 เมตร ความยาวตัวอาคาร 60 เมตร ความสูง 19 เมตร รูปทรงพระมหามงคลวิหารสิริกาญจโนภาส 12 ราศี

ลวดลายญวน - จีน หลังคาเป็นกระเบื้องแบบญวณ-จีน ด้านบนหลังคามีมังกรคู่หันหน้าเข้าหาตัวหนังสือจีน (เบิก พระพุทธเจ้า) ตามมุมชายคาสี่ด้านมีมังกร 1 ตัว หงส์ 1 ตัวภายในพื้นไม้เป็นไม้แดง มีพระประธาน 1 องค์ รูปแบบมหายาน กว้าง 2.10 เมตร สูง 3.40 เมตร ชื่อพระประธานองค์ที่หนึ่ง องค์กลาง พระศากยมุนี (พระพุทธเจ้า) องค์ที่ 2 พระไภษัชยคุรุ (พระหมอยา) องค์ที่ 3 พระอมิตาพุทธ (ให้แสงสว่างธรรม) พื้นที่นอกอาคารเป็นหินขัดรูปมงคลต่างๆ

 เสาภายในเป็นหินขัดสีแดงมงคล หัวเสามีใบผักกาดขาว (ภาษาญวน ภาษาจีน เรียกแป๊ะฉ่าย) ความหมาย ขาวสะอาดบริสุทธิ์ (เงินที่ได้มาก่อสร้างเป็นเงินที่ขาวสะอาดบริสุทธิ์) โคนเสาเป็นรูปตุ่มปลามงคล ผนังภายในเป็นหินขัดมีรูปเทพ  60 ดวงดาว เหนือเทพ 60  ดวงดาว บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ประจำปีเกิด 12 ราศี

ประธานคณะกรรมการบริหารวัดถาวรวราราม กล่าวว่า เนื่องในวาระอันเป็นมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จึงนับเป็นโอกาสอันดียิ่งที่พสกนิกรชาวไทยจังหวัดกาญจนบุรี จะได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว           วัดถาวรวรามราม จึงได้จัดโครงการบรรพชาอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 พิธีฉลองวัดถาวรวราราม ครบรอบ 190 ปี พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ในวันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2567 

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 190 ปี วัดถาวรวราราม เพื่อทำพิธีเปิดอาคารพระมหามงคลวิหารสิริกาญจนนภาส (12 ราศี) และ เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ของคนในสังคมด้วยนิมิตทางศาสนา.

ภูริตา สายแก้ว/รายงาน#โฆษณา
A1

A2

ข่าวยอดนิยม

#โฆษณา A3

A4

ข่าวสารมาใหม่

ผบ.พล.ร.9 "ติดตามสถานการณ์เตรียมพร้อมทุกภัยพิบัติ"
วันที่ 12/06/2024 18:36     อ่าน 40 ครั้ง
อ่านข่าวต่อ...
เขื่อนวชิราลงกรณ ขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลผลไม้ สืบสานประเพณีลานบ้านลานวัฒนธรรมของดีอำเภอทองผาภูมิและงานกิ่งกาชาดอำเภอทองผาภูมิ ประจำปี 67
วันที่ 07/06/2024 01:44     อ่าน 514 ครั้ง
อ่านข่าวต่อ...
ตร.ท่องเที่ยวกาญจน์ จับโชเฟอร์แท็กซี่ สุดแสบ ฉกกระเป๋าเงิน นทท.ต่างชาติ แล้วหลบหนี - จับได้ที่นครปฐม
วันที่ 06/06/2024 00:38     อ่าน 260 ครั้ง
อ่านข่าวต่อ...
เขื่อนวชิราลงกรณ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน
วันที่ 04/06/2024 23:10     อ่าน 396 ครั้ง
อ่านข่าวต่อ...
ตร.สภ.สังขละบุรี รายงานผลการดำเนินงาน ต่อ ผบก.ภ.จว.กาญจนบุรี
วันที่ 31/05/2024 16:07     อ่าน 855 ครั้ง
อ่านข่าวต่อ...
อำเภอทองผาภูมิ ร่วมกับ กฟผ.เขื่อนวชิราลงกรณ จัดกิจกรรม “จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
วันที่ 31/05/2024 15:45     อ่าน 259 ครั้ง
อ่านข่าวต่อ...
กฟผ.เขื่อนวชิราลงกรณ ฝึกอบรมหลักสูตร "การพัฒนากสิกรรมธรรมชาติสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง" ให้กับโรงเรียนในพื้นที่รอบเขื่อนวชิราลงกรณ
วันที่ 30/05/2024 18:34     อ่าน 266 ครั้ง
อ่านข่าวต่อ...
มรภ.กจ.ร่วมกับ จังหวัดกาญจนบุรี และ ศึกษาธิการจังหวัดฯ อบจ.และ ทม.กาญจนบุรี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนากลไกความร่วมมือเชิงระบบและนวัตกรรมการเรียนรู้ตามจุดเน้นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี
วันที่ 25/05/2024 12:56     อ่าน 736 ครั้ง
อ่านข่าวต่อ...
"รองเตือน" เปิดกิจกรรมปลูกต้นไม้ลดโลกร้อนรักโลก
วันที่ 21/05/2024 17:25     อ่าน 238 ครั้ง
อ่านข่าวต่อ...
กฟผ.เขื่อนวชิราลงกรณ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ วันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2567
วันที่ 21/05/2024 15:48     อ่าน 274 ครั้ง
อ่านข่าวต่อ...
สสจ.กาญจน์ จัดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม ด้วยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) เฉลิมพระเกียรติฯ
วันที่ 20/05/2024 19:57     อ่าน 188 ครั้ง
อ่านข่าวต่อ...
เขื่อนวชิราลงกรณ จัดฝึกซ้อมแผนระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ ระดับ ED2
วันที่ 20/05/2024 18:53     อ่าน 218 ครั้ง
อ่านข่าวต่อ...
วัดถาวรวราราม จัดงานเฉลิมฉลอง ครบรอบ 190 ปี และเปิดอาคารพระมหามงคลวิหารสิริกาญจโนภาส (12 ราศี)
วันที่ 15/05/2024 14:40     อ่าน 523 ครั้ง
อ่านข่าวต่อ...
กฟผ.เขื่อนวชิราลงกรณ มอบน้ำดื่ม “น้ำใจ” กฟผ. ให้กับอำเภอสังขละบุรี
วันที่ 13/05/2024 20:37     อ่าน 290 ครั้ง
อ่านข่าวต่อ...
ผวจ.กาญจน์ เปิดกิจกรรม “สภากาแฟ” ครั้งที่ 14
วันที่ 10/05/2024 01:26     อ่าน 199 ครั้ง
อ่านข่าวต่อ...
โครงการพาหมอไปหา ปชช.เฉลิมพระเกียรติฯ -นำแพทย์เฉพาะทางจิตอาสา 21 คลินิก ตรวจรักษา ปชช.พื้นที่ห่างไกล มีผู้เข้ารับบริการ 22,071 ราย
วันที่ 09/05/2024 14:51     อ่าน 165 ครั้ง
อ่านข่าวต่อ...
กฟผ.เขื่อนวชิราลงกรณ ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบกรณีเหตุการณ์รถยนต์ของชาวบ้าน 2 คัน ถูกน้ำในแม่น้ำแควน้อยพัดลอยไปกลางแม่น้ำบริเวณสะพานปรังกาสี
วันที่ 03/05/2024 19:29     อ่าน 316 ครั้ง
อ่านข่าวต่อ...
อบจ.กาญจนบุรี ร่วมกับ ทม.กาญจนบุรี และ ทม.ปากแพรก แถลงข่าวจัดงานเทศกาล “Songkran Festival 2024 @Kanchanaburi”อย่างยิ่งใหญ่
วันที่ 04/04/2024 01:20     อ่าน 314 ครั้ง
อ่านข่าวต่อ...
ชาวบ้านอำเภอไทรโยค ช่วย "ลูกแมวดาว" ถูกสุนัขกัดได้รับบาดเจ็บ และประสานจนท.อุทยานฯ ไทรโยค มารับและนำส่งสัตวแพทย์ดูแลต่อ
วันที่ 31/03/2024 23:47     อ่าน 518 ครั้ง
อ่านข่าวต่อ...
“ผอ.หงษ์ดี” มอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2566
วันที่ 29/03/2024 17:16     อ่าน 537 ครั้ง
อ่านข่าวต่อ...
สสจ.กาญจนบุรีพบสื่อมวลชนในการประชุมคณะทำงานสื่อสารประชาสัมพันธ์และสื่อมวลชน เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชนชาวกาญจนบุรี
วันที่ 29/03/2024 16:54     อ่าน 402 ครั้ง
อ่านข่าวต่อ...
อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวอื่นๆ

21/02/2020 00:36

สธ.กาญจน์ จัดกิจกรรมรณรงค์ผลิตหน้ากากอนามัยที่ทำจากผ้า รองรับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-ฝุ่นละอองขนาดเล็กPM2.5

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 13.30 น. (20 ก.พ.63) นพ.นิพนธ์ พัฒนกิจเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ “ผลิตหน้ากากอนามัยที่ทำจากผ้า” รองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติด ... อ่านต่อ

02/05/2020 20:31

อำเภอเลาขวัญ จัดตั้งครัวหมู่บ้าน "ครัวคนกาญจน์ต้านโควิด-19"

วันที่ 2 พฤษภาคม 2563 ว่าที่ร้อยเอก อานนท์ เชื้อเล็ก นายอำเภอเลาขวัญ มอบหมายให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้านอำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ใน 7 ตำบล 90 หมู่บ้าน ดำเนินการจัดตั้งโ ... อ่านต่อ

09/11/2022 13:34

เทศบาลตำบลท่ามะขาม จัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง อย่างยิ่งใหญ่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 19.30 น.  นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ นายก อบจ.กาญจนบุรี มอบหมายให้ นายวิ ... อ่านต่อ

29/06/2022 22:43

ภาพเก่าเล่าเรื่อง..! (ตอนที่ 2)

และในปี พ.ศ.2549 คุณลุงรวมศักดิ์ ก็ได้มีการทำหนังสือ ถวายท ... อ่านต่อ

17/09/2020 19:12

อำเภอเลาขวัญ ร่วมกับ ผู้นำหมู่บ้าน นำผู้เข้าร่วมโครงการพี่สอนน้อง ห่างไกลยาเสพติด สร้างฝายชะลอน้ำ

-เรียน ผู้บังคับบัญชา เมื่อเวลา 13.00 น. (17 ก.ย.63) ว่าที่ร้อยเอกอานนท์ เชื้อเล็ก นายอำเภอเลาขวัญ มอบหมายให้ พ.อ.อ.เนติภูมิ จงใจภักดี ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง, ว่าที่ ร.ต.ฤทัย เช้าชื่น ปลัดอ ... อ่านต่อ

01/04/2020 11:54

ผู้ว่าฯกาญจน์ เขียนหนังสือถึง นายก อบจ. ทต. อบต.ทุกแห่ง (ผ่านนายอำเภอ) ให้ดูแลประชาชน จนกว่าสถาณการณ์ โควิด-19 จะคลี่คลาย

ผู้ว่าฯกาญจน์ เขียนหนังสือถึง นายก อบจ. ทต. อบต.ทุกแห่ง (ผ่านนายอำเภอ) ให้ดูแลประชาชน จนกว่าสถาณการณ์ โควิด-19 จะคลี่คลาย เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 1 เมษายน 2563 นายเสกสม ลินดาพรประเสริฐ ป้องกั ... อ่านต่อ

18/02/2020 22:42

มติเอกฉันท์..พล.อ.ดร.ชินวัตร แม้นเดช..ผงาดตำแหน่ง..นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกาญจนบุรีคนใหม่..

มติเอกฉันท์..พล.อ.ดร.ชินวัตร แม้นเดช..ผงาดตำแหน่ง..นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกาญจนบุรีคนใหม่.. เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 ที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ได้มี..การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 สม ... อ่านต่อ

28/06/2022 01:06

พัฒนาชุมชนอำเภอหนองปรือ ร่วมกับ 7 ภาคีระดับตำบล ประเมินศักยภาพพื้นที่ต้นแบบ "โคก หนอง นา โมเดล"

วันที่ 27 มิถุนายน 2565  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองปรือ โดย นายสุริยา&nbs ... อ่านต่อ

12/08/2021 10:22

“พล.ร.9 ร่วมบริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ มอบให้เหล่ากาชาด จ.กาญจนบุรี 100,100 ซีซี “

พล.ร.9 จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วย ร่วมบริจาคโลหิต มอบให้ เหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมรา ... อ่านต่อ

04/10/2022 21:56

รอง ผวจ.กาญจน์ - นอภ.ท่าม่วง ติดตามการเร่งระบายน้ำท่วมถนนบายพาสขาออกเมืองกาญจน์และบ้านหนามแดง ม.4 ต.ท่าม่วง - นย.วรเดช รายงานสถานการณ์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 4 ตุลาคม 2565  นายกองเอก พงศธร ศิริสาคร รอง ผวจ.กาญจนบุรี ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าจาก ... อ่านต่อ

ข่าวทั้งหมด

Facebook