35

kanchanaburi

?>

ผู้ว่าฯกาญจน์ เปิดงานเทศกาลผลไม้ สืบสานประเพณีลานบ้านลานวัฒนธรรมของดีอำเภอทองผาภูมิ และงานกิ่งกาชาดอำเภอทองผาภูมิ ประจำปี 2567 อย่างยิ่งใหญ่

วันที่ 01/07/2024 22:52     อ่าน ่ 679 ครั้ง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์  ผวจ.กาญจนบุรี ประธานเปิดงาน “เทศกาลผลไม้ สืบสานประเพณีลานบ้านลานวัฒนธรรมของดีอำเภอทองผาภูมิ และงานกิ่งกาชาดอำเภอทองผาภูมิ ประจำปี 2567” จากนั้นมอบรางวัลการประกวดผลไม้ พร้อมเยี่ยมชมร้านจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตรสินค้าอุปโภคและบริโภค

และชมการแสดงแสง สี เสียง ชุด “สงครามสื่อรักทางรถไฟบ้านท่าขนุน”   มีนักเรียนในอำเภอทองผาภูมิ ร่วมแสดงกว่า 100 คน พร้อมร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก โดยมี นายสกล อักษรธนาวัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ-2 กล่าวต้อนรับ นายชาคริต ตันพิรุฬห์ นายอำเภอทองผาภูมิ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน

นายพนม โพธิ์แก้ว ส.ส.กาญจนบุรี เขต 5  พรรคเพื่อไทย พญ.รศ.ดร.เรวิกา ไชยโกมินทร์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบบุรี  พ.ต.ท.กิตติพิชญ์ จันทร์สมบูรณ์ ที่ปรึกาานายก อบจ.กาญจนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการผลผลิตทางการเกษตร และประชาชน ร่วมงานเป็นจำนวนมาก

ร้อยโททศพล ไชยโกมินทร์ ผวจ.กาญจนบบุรี  ปิดเผยว่า “อำเภอทองผาภูมิ นั้นมีเสน่ห์ ลายล้อมไปด้วยธรรมชาติ ป่าไม้ ภูเขา น้ำตก ที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่สุดของประเทศไทย จึงเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว ทั้งคนไทยและชาวต่างชาติตลอดทั้งปี และยังมีพื้นที่ที่มีทรัพยากรน้ำอุดมสมบูรณ์ ส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรที่ดี

และมีรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ สามารถสร้างความแตกต่างทางการตลาด ส่งผลให้เพิ่มมูลค่าทางการตลาดได้เป็นอย่างดี ตลอดจนผลผลิตทางการเกษตร และของดีอำเภอทองผาภูมิ ที่ทรงคุณค่าอีกมากมายหลายชนิด ดังนั้นการจัดงาน เทศกาลผลไม้ สืบสานประเพณีลานบ้านลานวัฒนธรรม ของดีอำเภอทองผาภูมิ และงานกิ่งกาชาดอำเภอทองผาภูมิ ประจำปี 2567

ถือเป็นการส่งเสริมการทำตลาดด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ก่อให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ และส่งผลดีต่อเศรษฐกิจระดับอำเภอ ตลอดจนภาพรวมในระดับจังหวัด ขอขอบคุณชาวอำเภอทองผาภูมิ และกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผล ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

ที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดงานครั้งนี้ และขอให้กำลังใจพี่น้องเกษตรกรที่ได้รักษามาตรฐานสินค้า มีการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี มุ่งเน้นการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยต่อการบริโภค มีความตั้งใจพัฒนาผลผลิตให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้นต่อไป”

นายชาคริต ตันพิรุฬห์ นายอำเภอทองผาภูมิ กล่าวว่า “อำเภอทองผาภูมิ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน เกษตรกรชาวสวนผลไม้ และ กฟผ.เขื่อนวชิราลงกรณ ร่วมกันจัดงานเทศกาลผลไม้ สืบสานประเพณีลานบ้าน ลานวัฒนธรรม ของดีอำเภอทองผาภูมิ และงานกิ่งกาชาดอำเภอทองผาภูมิ ประจำปี 2567

ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2567 ณ สนามเฮลิคอปเตอร์ เขื่อนวชิราลงกรณ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลผลิตทางทางด้านการเกษตร ผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน OTOP และของดีอำเภอทองผาภูมิ และงานสืบสานประเพณีลานบ้านลานวัฒนธรรม”

นายสกล อักษรธนาวัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ-2 กล่าวว่า “การจัดงานเทศกาลผลไม้ สืบสานประเพณีลานบ้าน ลานวัฒนธรรม ของดีอำเภอทองผาภูมิ และงานกิ่งกาชาดอำเภอทองผาภูมิ ประจำปี 2567 งานนี้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เป็นเวลา 18 ปีติดต่อกัน เพื่อเป็นการส่งเสริมการจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตร พืชผัก ผลไม้ สินค้า OTOP ของชุมชนรวมถึงชมวิถีชีวิตชุมชนชนเผ่าต่างๆของอำเภอทองผาภูมิ

ที่มาจัดแสดง โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการจัดงาน และถือเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอทองผาภูมิ อีกทั้งเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความแข็งแรง ปลอดภัยของเขื่อน จึงขอเชิญชวนประชาชนนักท่องเที่ยวมาสัมผัสบรรยากาศที่สวยงามของเขื่อนวชิราลงกรณและเที่ยวชมงานเทศกาลผลไม้ สืบสานประเพณีลานบ้าน ลานวัฒนธรรม ของดีอำเภอทองผาภูมิ และงานกิ่งกาชาดอำเภอทองผาภูมิ ประจำปี 2567 ณ เขื่อนวชิราลงกรณ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี”#โฆษณา
A1

A2

ข่าวยอดนิยม

#โฆษณา A3

A4

ข่าวสารมาใหม่

อบต.แก่งเสี้ยน จัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติฯในหลวง รัชกาลที่ 10
วันที่ 11/07/2024 15:15     อ่าน 156 ครั้ง
อ่านข่าวต่อ...
ผู้ว่าฯกาญจน์ เปิดงานเทศกาลผลไม้ สืบสานประเพณีลานบ้านลานวัฒนธรรมของดีอำเภอทองผาภูมิ และงานกิ่งกาชาดอำเภอทองผาภูมิ ประจำปี 2567 อย่างยิ่งใหญ่
วันที่ 01/07/2024 22:52     อ่าน 680 ครั้ง
อ่านข่าวต่อ...
ผบ.พล.ร.9 "ติดตามสถานการณ์เตรียมพร้อมทุกภัยพิบัติ"
วันที่ 12/06/2024 18:36     อ่าน 174 ครั้ง
อ่านข่าวต่อ...
เขื่อนวชิราลงกรณ ขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลผลไม้ สืบสานประเพณีลานบ้านลานวัฒนธรรมของดีอำเภอทองผาภูมิและงานกิ่งกาชาดอำเภอทองผาภูมิ ประจำปี 67
วันที่ 07/06/2024 01:44     อ่าน 804 ครั้ง
อ่านข่าวต่อ...
ตร.ท่องเที่ยวกาญจน์ จับโชเฟอร์แท็กซี่ สุดแสบ ฉกกระเป๋าเงิน นทท.ต่างชาติ แล้วหลบหนี - จับได้ที่นครปฐม
วันที่ 06/06/2024 00:38     อ่าน 367 ครั้ง
อ่านข่าวต่อ...
เขื่อนวชิราลงกรณ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน
วันที่ 04/06/2024 23:10     อ่าน 518 ครั้ง
อ่านข่าวต่อ...
ตร.สภ.สังขละบุรี รายงานผลการดำเนินงาน ต่อ ผบก.ภ.จว.กาญจนบุรี
วันที่ 31/05/2024 16:07     อ่าน 2,329 ครั้ง
อ่านข่าวต่อ...
อำเภอทองผาภูมิ ร่วมกับ กฟผ.เขื่อนวชิราลงกรณ จัดกิจกรรม “จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
วันที่ 31/05/2024 15:45     อ่าน 337 ครั้ง
อ่านข่าวต่อ...
กฟผ.เขื่อนวชิราลงกรณ ฝึกอบรมหลักสูตร "การพัฒนากสิกรรมธรรมชาติสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง" ให้กับโรงเรียนในพื้นที่รอบเขื่อนวชิราลงกรณ
วันที่ 30/05/2024 18:34     อ่าน 394 ครั้ง
อ่านข่าวต่อ...
มรภ.กจ.ร่วมกับ จังหวัดกาญจนบุรี และ ศึกษาธิการจังหวัดฯ อบจ.และ ทม.กาญจนบุรี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนากลไกความร่วมมือเชิงระบบและนวัตกรรมการเรียนรู้ตามจุดเน้นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี
วันที่ 25/05/2024 12:56     อ่าน 903 ครั้ง
อ่านข่าวต่อ...
"รองเตือน" เปิดกิจกรรมปลูกต้นไม้ลดโลกร้อนรักโลก
วันที่ 21/05/2024 17:25     อ่าน 314 ครั้ง
อ่านข่าวต่อ...
กฟผ.เขื่อนวชิราลงกรณ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ วันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2567
วันที่ 21/05/2024 15:48     อ่าน 351 ครั้ง
อ่านข่าวต่อ...
สสจ.กาญจน์ จัดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม ด้วยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) เฉลิมพระเกียรติฯ
วันที่ 20/05/2024 19:57     อ่าน 312 ครั้ง
อ่านข่าวต่อ...
เขื่อนวชิราลงกรณ จัดฝึกซ้อมแผนระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ ระดับ ED2
วันที่ 20/05/2024 18:53     อ่าน 299 ครั้ง
อ่านข่าวต่อ...
วัดถาวรวราราม จัดงานเฉลิมฉลอง ครบรอบ 190 ปี และเปิดอาคารพระมหามงคลวิหารสิริกาญจโนภาส (12 ราศี)
วันที่ 15/05/2024 14:40     อ่าน 647 ครั้ง
อ่านข่าวต่อ...
กฟผ.เขื่อนวชิราลงกรณ มอบน้ำดื่ม “น้ำใจ” กฟผ. ให้กับอำเภอสังขละบุรี
วันที่ 13/05/2024 20:37     อ่าน 347 ครั้ง
อ่านข่าวต่อ...
ผวจ.กาญจน์ เปิดกิจกรรม “สภากาแฟ” ครั้งที่ 14
วันที่ 10/05/2024 01:26     อ่าน 320 ครั้ง
อ่านข่าวต่อ...
โครงการพาหมอไปหา ปชช.เฉลิมพระเกียรติฯ -นำแพทย์เฉพาะทางจิตอาสา 21 คลินิก ตรวจรักษา ปชช.พื้นที่ห่างไกล มีผู้เข้ารับบริการ 22,071 ราย
วันที่ 09/05/2024 14:51     อ่าน 273 ครั้ง
อ่านข่าวต่อ...
กฟผ.เขื่อนวชิราลงกรณ ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบกรณีเหตุการณ์รถยนต์ของชาวบ้าน 2 คัน ถูกน้ำในแม่น้ำแควน้อยพัดลอยไปกลางแม่น้ำบริเวณสะพานปรังกาสี
วันที่ 03/05/2024 19:29     อ่าน 367 ครั้ง
อ่านข่าวต่อ...
อบจ.กาญจนบุรี ร่วมกับ ทม.กาญจนบุรี และ ทม.ปากแพรก แถลงข่าวจัดงานเทศกาล “Songkran Festival 2024 @Kanchanaburi”อย่างยิ่งใหญ่
วันที่ 04/04/2024 01:20     อ่าน 434 ครั้ง
อ่านข่าวต่อ...
ชาวบ้านอำเภอไทรโยค ช่วย "ลูกแมวดาว" ถูกสุนัขกัดได้รับบาดเจ็บ และประสานจนท.อุทยานฯ ไทรโยค มารับและนำส่งสัตวแพทย์ดูแลต่อ
วันที่ 31/03/2024 23:47     อ่าน 651 ครั้ง
อ่านข่าวต่อ...
อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวอื่นๆ

03/05/2020 17:01

อำเภอเลาขวัญ ร่วมกับ ศดธ.เลาขวัญ รายงานผลการตั้งจุดตรวจ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

วันที่ 2 พฤษภาคม 2563 ว่าที่ร้อยเอกอานนท์ เชื้อเล็ก นายอำเภอเลาขวัญ มอบหมายให้ นางรัชนี รอดยอดสร้อย ปลัดอาวุโส อำเภอเลาขวัญ ออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจประจำตำบล จำนวน 7 จุด เพื่อห้ามบุคคลออกนอกเคหสถาน ... อ่านต่อ

11/02/2020 19:11

หน่วยงานราชการเข้าเยี่ยมนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ประสบอุบัติเหตุ

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรีเป็นตัวแทนจังหวัดกาญจนบุรีเยี่ยมนักท่องเที่ยวชาวสเปนที่ประสบอุบัติเหตุ พร้อมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการแก้ไขและได้กำชับอย่าให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวอีก …เมื่อว ... อ่านต่อ

11/07/2022 02:18

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม (วัดใต้) ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญเนื่องในเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 12-14 ก.ค.65

กำหนดการดังนี้  วันอังค ... อ่านต่อ

12/07/2022 20:16

นอภ.ท่าม่วง ร่วมกับ นายก ทต.ท่าม่วง สถานศึกษาฯ และกลุ่มสตรีฯ ถวายเทียนพรรษา สืบสานประเพณี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 วันที่ 2 สิงหาคม 2565 นายนิพนธ์ คุ่ยเสงี่ยม พนักงานวิชาชีพระดับ 8 กองบำรุงรักษาโยธา เ ... อ่านต่อ

21/09/2020 11:12

น้ำตาลูกผู้ชาย!!! สะเทือนไปทั้ง กองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ จัดกิจกรรมวันพร้อมญาติทหารใหม่

น้ำตาลูกผู้ชาย!!! สะเทือนไปทั้ง กองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ จัดกิจกรรมวันพร้อมญาติทหารใหม่ เมื่อวานนี้ พลตรี ฐกัด หลอดศิริ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 ตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมวันพร้อมญาติทหารใหม่ ... อ่านต่อ

02/09/2020 22:53

...คุยกันในฐานะคนเมืองกาญจน์ด้วยกัน(คนกระดานป้ายกับคนหนองขาว)ที่จะพัฒนากีฬาและนำกีฬาดีดีรายการใหญ่ๆมาจัดที่เมืองกาญจน์บ้านเรา...

...คุยกันในฐานะคนเมืองกาญจน์ด้วยกัน(คนกระดานป้ายกับคนหนองขาว)ที่จะพัฒนากีฬาและนำกีฬาดีดีรายการใหญ่ๆมาจัดที่เมืองกาญจน์บ้านเรา... ...พล.อ.ดร.ชินวัฒน์ แม้นเดช (บิ๊กเลน)นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกาญจนบุรี ... อ่านต่อ

ข่าวทั้งหมด

Facebook