35

kanchanaburi

?>

รอง ผวจ.กาญจน์ เปิดกิจกรรม แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติฯ

วันที่ 30/10/2022 08:31     อ่าน ่ 1,054 ครั้ง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่  30 ตุลาคม 2565 เวลา 05.30 น. นายชำนาญ ชื่นตา รอง ผวจ.กาญจนบุรี ประธานเปิดกรวยถวายราชสักการะ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และกล่าวคำถวายราชสดุดี ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ในพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

และเปิดกิจกรรม แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นพ.สมเจตน์ เหล่าลือเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพหลพลพลยุหเสนา กล่าววัตถุประสงค์การจัดงานฯ นายวรัตนถ์ แก้วบุญชู รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารฯ นายแพทย์วิบูลย์ ภัณฑบดีกรณ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านการพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา

ผศ.เชิดชาย ดวงภมร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี นายอนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวกิรดา ลำโครัตน์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี นายอนุ ทองดี หัวหน้าสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี ปล่อยตัวผู้ร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ  ดร.วรสุดา สุขารมณ์ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.กาญจนบุรี เขต 1  หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ภาคีเครือข่ายสุขภาพ และประชาชนจำนวนมาก ร่วมกิจกรรม

นายชำนาญ ชื่นตา รอง ผวจ.กาญจนบุรี  เปิดเผยว่า ขอขอบคุณพี่น้องประชาชนที่สมัครเข้าร่วมโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ แผ่นดินไทยไร้สโตรค ที่สนามจังหวัดกาญจนบุรี  มียอดผู้สมัครมากถึง 1,657 คน มากกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้จำนวน 1,090 คน (ทั่วประเทศ มีผู้สมัครจำนวน 136,115 คน) แม้ว่าจะมีประชาชนจำนวนหนึ่งที่สมัครไม่ทันในช่วงเวลาที่เปิดรับสมัครก็ยังสามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้ โดยสวมเสื้อสีเหลืองหรือสีขาวมาร่วมกิจกรรมเดินวิ่งที่สนามจังหวัดกาญจนบุรี นับเป็นความภาคภูมิใจของจังหวัดกาญจนบุรี ที่มีกิจกรรมโครงการอันเป็นที่รวมใจชาวกาญจนบุรี

โครงการนี้เป็นกิจกรรมที่รวมใจประชาชน เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนร่วมออกกำลังกาย จัดขึ้นโดยศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดให้มีโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่งปั่น ป้องกันอัมพาตครั้งที่ 8 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ที่ทรงเป็นดั่งแสงนำใจของประชาชนไทยและทรงเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนชาวไทย ในการรักษาสุขภาพและการออกกำลังกาย

ทรงมีพระเมตตาแผ่ไพศาลแก่พสกนิกรชาวไทยอย่างไม่เลือกชั้นวรรณะ และเชื้อชาติ พระราชทานรถต้นแบบรักษาอัมพาตเคลื่อนที่ สำหรับนำไปใช้ประโยชน์และเป็นรากฐานในการให้บริการไปทั่วประเทศ ดังประจักษ์ชัด และเพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงอาการและแนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดอาการและการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งเป็นการรวมพลังของเขตสุขภาพ 13 เขตและภาคีเครือข่ายร่วมกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ การให้ความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมอง และการออกกำลังกายเพื่อไปสู่เป้าหมายเดียวกันคือแผ่นดินไทยไร้สโตรค รอง ผวจ.กาญจนบุรี กล่าวว่า การจัดกิจกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่ทรงเป็นดั่งแสงนำใจของประชาชนไทย และทรงเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนชาวไทยในการรักษาสุขภาพ และการออกกำลังกาย ทรงมีพระเมตตาแผ่ไพศาลแก่พสกนิกรชาวไทยอย่างไม่เลือกชั้นวรรณะ และเชื้อชาติ ทรงส่งเสริมให้ประชาชนในถิ่นทุรกันดารเข้าถึงบริการทางการแพทย์ ทรงเป็นแบบอย่างการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพอนามัยที่ดี

ทรงสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพแก่โรงพยาบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการให้บริการทางการแพทย์ พระราชทานรถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่เพื่อดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน พระราชทานอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์เพื่อรับมือโควิด19 ทรงดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์ที่เป็นรากฐานในการช่วยเหลือราษฎรดังประจักษ์ชัด เพื่อให้ประชาชนชาวไทยทั่วประเทศตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง ด้วยการดำเนินงานเชิงรุกในพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศ

เพื่อส่งเสริมให้มีกิจกรรมป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง จะช่วยลดค่าใช้จ่ายการรักษาและลดภาระของปัญหาโรคเรื้อรัง โดยให้ประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย มีโอกาสออกกำลังกายอย่างง่ายๆ เช่น การเดิน วิ่ง หรือปั่นจักรยาน ซึ่งถ้าทำเป็นประจำจะทำให้มีสุขภาพดีห่างไกลโรค  และเพื่อให้ความรู้โรคหลอดเลือดสมอง วิธีการป้องกันและการเข้าถึงการรักษา ให้กับประชาชนทั้งประเทศ เป็นการลดอัตราการพิการและเสียชีวิต

นายชำนาญ กล่าวอีกว่า จึงขอเชิญชวนประชาชนและทุกภาคส่วนเยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ และนิทรรศการให้ความรู้โรคหลอดเลือดสมอง โครงการแสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ "แผ่นดินไทยไร้สโตรค" มาร่วมออกกำลังกายเพื่อสร้างสุขภาพให้แข็งแรง เดิน วิ่ง ปั่น แกว่งแขน หรือออกกำลังกายกีฬาอื่นๆ ตามความเหมาะสม เป็นสิ่งที่ดีหากประชาชนจะได้มีสุขภาพดี มีกำลังพัฒนาชุมชนของเราให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

การออกกำลังกายเป็นการดูแลส่งเสริมสุขภาพที่ดีและเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง เพื่อสุขภาพที่ดี ชาวกาญจนบุรีปลอดภัยจากโรคหลอดเลือดสมองและแผ่นดินไทยไร้สโตรค.#โฆษณา
A1

A2

ข่าวยอดนิยม

#โฆษณา A3

A4

ข่าวสารมาใหม่

อบต.แก่งเสี้ยน จัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติฯในหลวง รัชกาลที่ 10
วันที่ 11/07/2024 15:15     อ่าน 147 ครั้ง
อ่านข่าวต่อ...
ผู้ว่าฯกาญจน์ เปิดงานเทศกาลผลไม้ สืบสานประเพณีลานบ้านลานวัฒนธรรมของดีอำเภอทองผาภูมิ และงานกิ่งกาชาดอำเภอทองผาภูมิ ประจำปี 2567 อย่างยิ่งใหญ่
วันที่ 01/07/2024 22:52     อ่าน 679 ครั้ง
อ่านข่าวต่อ...
ผบ.พล.ร.9 "ติดตามสถานการณ์เตรียมพร้อมทุกภัยพิบัติ"
วันที่ 12/06/2024 18:36     อ่าน 174 ครั้ง
อ่านข่าวต่อ...
เขื่อนวชิราลงกรณ ขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลผลไม้ สืบสานประเพณีลานบ้านลานวัฒนธรรมของดีอำเภอทองผาภูมิและงานกิ่งกาชาดอำเภอทองผาภูมิ ประจำปี 67
วันที่ 07/06/2024 01:44     อ่าน 804 ครั้ง
อ่านข่าวต่อ...
ตร.ท่องเที่ยวกาญจน์ จับโชเฟอร์แท็กซี่ สุดแสบ ฉกกระเป๋าเงิน นทท.ต่างชาติ แล้วหลบหนี - จับได้ที่นครปฐม
วันที่ 06/06/2024 00:38     อ่าน 367 ครั้ง
อ่านข่าวต่อ...
เขื่อนวชิราลงกรณ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน
วันที่ 04/06/2024 23:10     อ่าน 518 ครั้ง
อ่านข่าวต่อ...
ตร.สภ.สังขละบุรี รายงานผลการดำเนินงาน ต่อ ผบก.ภ.จว.กาญจนบุรี
วันที่ 31/05/2024 16:07     อ่าน 2,329 ครั้ง
อ่านข่าวต่อ...
อำเภอทองผาภูมิ ร่วมกับ กฟผ.เขื่อนวชิราลงกรณ จัดกิจกรรม “จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
วันที่ 31/05/2024 15:45     อ่าน 337 ครั้ง
อ่านข่าวต่อ...
กฟผ.เขื่อนวชิราลงกรณ ฝึกอบรมหลักสูตร "การพัฒนากสิกรรมธรรมชาติสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง" ให้กับโรงเรียนในพื้นที่รอบเขื่อนวชิราลงกรณ
วันที่ 30/05/2024 18:34     อ่าน 394 ครั้ง
อ่านข่าวต่อ...
มรภ.กจ.ร่วมกับ จังหวัดกาญจนบุรี และ ศึกษาธิการจังหวัดฯ อบจ.และ ทม.กาญจนบุรี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนากลไกความร่วมมือเชิงระบบและนวัตกรรมการเรียนรู้ตามจุดเน้นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี
วันที่ 25/05/2024 12:56     อ่าน 903 ครั้ง
อ่านข่าวต่อ...
"รองเตือน" เปิดกิจกรรมปลูกต้นไม้ลดโลกร้อนรักโลก
วันที่ 21/05/2024 17:25     อ่าน 314 ครั้ง
อ่านข่าวต่อ...
กฟผ.เขื่อนวชิราลงกรณ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ วันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2567
วันที่ 21/05/2024 15:48     อ่าน 351 ครั้ง
อ่านข่าวต่อ...
สสจ.กาญจน์ จัดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม ด้วยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) เฉลิมพระเกียรติฯ
วันที่ 20/05/2024 19:57     อ่าน 312 ครั้ง
อ่านข่าวต่อ...
เขื่อนวชิราลงกรณ จัดฝึกซ้อมแผนระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ ระดับ ED2
วันที่ 20/05/2024 18:53     อ่าน 299 ครั้ง
อ่านข่าวต่อ...
วัดถาวรวราราม จัดงานเฉลิมฉลอง ครบรอบ 190 ปี และเปิดอาคารพระมหามงคลวิหารสิริกาญจโนภาส (12 ราศี)
วันที่ 15/05/2024 14:40     อ่าน 647 ครั้ง
อ่านข่าวต่อ...
กฟผ.เขื่อนวชิราลงกรณ มอบน้ำดื่ม “น้ำใจ” กฟผ. ให้กับอำเภอสังขละบุรี
วันที่ 13/05/2024 20:37     อ่าน 347 ครั้ง
อ่านข่าวต่อ...
ผวจ.กาญจน์ เปิดกิจกรรม “สภากาแฟ” ครั้งที่ 14
วันที่ 10/05/2024 01:26     อ่าน 320 ครั้ง
อ่านข่าวต่อ...
โครงการพาหมอไปหา ปชช.เฉลิมพระเกียรติฯ -นำแพทย์เฉพาะทางจิตอาสา 21 คลินิก ตรวจรักษา ปชช.พื้นที่ห่างไกล มีผู้เข้ารับบริการ 22,071 ราย
วันที่ 09/05/2024 14:51     อ่าน 273 ครั้ง
อ่านข่าวต่อ...
กฟผ.เขื่อนวชิราลงกรณ ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบกรณีเหตุการณ์รถยนต์ของชาวบ้าน 2 คัน ถูกน้ำในแม่น้ำแควน้อยพัดลอยไปกลางแม่น้ำบริเวณสะพานปรังกาสี
วันที่ 03/05/2024 19:29     อ่าน 367 ครั้ง
อ่านข่าวต่อ...
อบจ.กาญจนบุรี ร่วมกับ ทม.กาญจนบุรี และ ทม.ปากแพรก แถลงข่าวจัดงานเทศกาล “Songkran Festival 2024 @Kanchanaburi”อย่างยิ่งใหญ่
วันที่ 04/04/2024 01:20     อ่าน 434 ครั้ง
อ่านข่าวต่อ...
ชาวบ้านอำเภอไทรโยค ช่วย "ลูกแมวดาว" ถูกสุนัขกัดได้รับบาดเจ็บ และประสานจนท.อุทยานฯ ไทรโยค มารับและนำส่งสัตวแพทย์ดูแลต่อ
วันที่ 31/03/2024 23:47     อ่าน 651 ครั้ง
อ่านข่าวต่อ...
อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวอื่นๆ

13/09/2020 12:54

รอง ผวจ.กาญจน์ เปิดงานปั่นเที่ยวกาญจน์ ตอน ตะลอนเมือง

เมื่อเวลา 07.30 น. วันที่ 13 กันยายน 2563 นายนรินทร์ ทรงนิพิฐกุล รอง ผวจ.กาญจนบุรี ประธานเปิดงานปั่นเที่ยวกาญจน์ ตอน ตะลอนเมือง โดยมี นางสาวปิยพัชร์ วงศ์โดยหวัง ผอ.ททท.กาญจนบุรี กล่าววัตถุประสง ... อ่านต่อ

13/04/2020 22:20

‘นายกน้อง’มอบ‘สท.หนุ่ม’ รองประธานสภา ทม.กาญจน์เคาะประตูแจกถุงชีพ

‘นายกน้อง’มอบ‘สท.หนุ่ม’ รองประธานสภา ทม.กาญจน์เคาะประตูแจกถุงชีพ ...เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2563 ณ กองอำนวยการช่วยเหลือผู้เดือดร้อนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 เทศบาลเมืองกาญจนบุรี ดร.เบญจวรรณ ... อ่านต่อ

21/10/2021 14:09

พล.ร.9 ค่ายสุรสีห์ จัดรถครัวสนามประกอบอาหารปรุงสุกใหม่แจกประชาชนที่ได้รับผลกระทบ “คมปาซุ”

วันนี้ พลตรี บรรยง ทองน่วม ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 ในฐานะ ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองพลทหารราบที่ 9 กล่าวว่า มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของพายุโซนร้อน “คมปาซุ” ทำ ... อ่านต่อ

02/08/2020 21:32

นายกสมาคมกีฬากาญจนบุรีฟิตจัด พร้อมทีมบริหารตรวจเยี่ยมกีฬาทุกประเภท เตรียมความพร้อมกีฬาแห่งชาติปี 65

นายกสมาคมกีฬากาญจนบุรีฟิตจัด พร้อมทีมบริหารตรวจเยี่ยมกีฬาทุกประเภท เตรียมความพร้อมกีฬาแห่งชาติปี 65 ...นายวรเจตน์ สังวรณ์ อุปนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่า พล.อ.ชินวัฒน์ แม้นเดช นายกสมา ... อ่านต่อ

07/06/2020 23:09

หนุ่มพิการขาสองข้างลูก 1 เจอพิษโควิคขายล็อตเตอรี่ไม่ได้คิดฆ่าตัวตาย

หนุ่มพิการขาสองข้างลูก 1 เจอพิษโควิคขายล็อตเตอรี่ไม่ได้คิดฆ่าตัวตาย ...ชีวิตน่าสงสาร หนุ่มพิการขาสองข้าง ชาวกระเหรี่ยง มีลูก 1 เมีย 1 ขายล็อตเตอรี่ที่หน้าด่านพุน้ำร้อนสู้ชีวิต เจอพิษโควิค 19 ไม่ได้ ... อ่านต่อ

03/12/2020 17:18

มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ทรัพย์สินทางปัญญากับการขับเคลื่อนงานวิจัยสู่ความคุ้มครองและการใช้ประโยชน์"

วันที่ 3 ธันวาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยสำนักงานจัดการผลประโยชน์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ทรัพย์สินทางปัญญา กับการขับเคลื่อนงานวิจัยสู่ความคุ้มครองและการใช้ประโยชน์” ณ ห้อ ... อ่านต่อ

04/05/2023 14:07

โรงพยาบาลพหล จัดพิธีสมโภชพระพุทธเกษรพหลภิบาล (พระหมอ) และวันครบรอบ 70 ปี โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา

   

วันที่ 28 ก.พ.63 ผศ.จรายุทธ ประทีปวรกาญจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาในโครงการทุนเพชรราชภัฏ เข้าร่วมจัดกิจกรรมให้ความรู้ พร้อมแนะแนวการศึ ... อ่านต่อ

13/02/2020 14:20

ปลัดจังหวัดกาญจนบุรี เปิดบ้าน วิษณุกาญจน์ ศตวรรษที่ 21 “มีงาน มีเงิน มีปริญญา”

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 นายอนันต์ นาคนิยม ปลัดจังหวัดกาญจนบุรี ประธานเปิดบ้าน Open House 2562 “วิษณุกาญจน์ ศตวรรษที่ 21 มีงาน มีเงิน มีปริญญา” จากนั้นมอบประกาศนียบัตรให้ก ... อ่านต่อ

ข่าวทั้งหมด

Facebook