35

kanchanaburi

?>

อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เปิดโครงการ “เหมืองแร่ปลอดภัย ห่วงใยประชาชน ปี 5”

วันที่ 06/08/2022 23:19     อ่าน ่ 1,067 ครั้ง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  วันที่  6 สิงหาคม 2565  นายประสพสิน  แม้นทิม ห้างหุ่นส่วนจำกัด ศิลาเขาน้อย  นายฑรัท เหลืองสอาด  นายอำเภอท่าม่วง  กล่าวต้อนรับ  นายชัยยุทธ สุขเสริม ผอ.สรข.7 กล่าววัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ

นายนิรันทร์  ยิ่งมหิศรานนท์ อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ประธานเปิดโครงการเหมืองแร่ปลอดภัย ห่วงใยประชาชน ปี 5  พล.อ.ดร.ชินวัฒน์ แม้นเดช นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกาญจนบุรี นายอนันต์ แม้นทิม นายก อบต.เขาน้อย แขกผู้มีเกียรติ และประชาชน ร่วมงานฯ ณ อาคารเอนกประสงค์ อบต.เขาน้อย ต.เขาน้อย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

นายฑรัท เหลืองสอาด นายอำเภอท่าม่วง  เปิดเผยว่า จังหวัดกาญจนบุรี ตระหนักถึงความสำคัญของอุตสาหกรรมเหมืองแร่ เนื่องจากมีความจำเป็นต้องนำทรัพยากรแร่มาใช้ประโยชน์และพัฒนาประเทศ อย่างไรก็ตามการประกอบกิจการต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วม และผู้ประกอบการต้องใส่ใจให้ความสำคัญกับการดูแลความปลอดภัยทั้งคนงาน บุคคลภายนอก

และสิ่งแวดล้อมอย่างกิจกรรมโครงการ “เหมืองแร่ปลอดภัย ห่วงใยประชาชน” ที่กลุ่มผู้ประกอบการเหมืองแร่หน้าเมืองเทือกเขาแรตได้ร่วมกันจัดให้มีกิจกรรมตรวจสุขภาพให้กับประชาชนโดยรอบสถานประกอบการในวันนี้ แสดงให้เห็นถึงการมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของผู้ประกอบการเป้นอย่างดี และจังหวัดกาญจนบุรี มีคามยินดีที่จะให้การสนับสนุนและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้ประชาชนมีความสุขและสุขภาพที่ดี และให้เหมืองแร่อยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน

นายชัยยุทธ สุขเสริม ผอ.สรข.7 กล่าวว่า  กิจกรรมที่จัดขึ้นในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป้นการส่งเสริมดูแลสุขภาพของประชาชนรอบพื้นที่เหมืองแร่ให้มีสุขภาพที่ดี ด้วยการจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพให้กับประชาชนภายใต้กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ ตามเงื่อนไขแนบท้ายประทานบัตร อีกทั้งเป้นการกระตุ้นและสนับสนุนให้สถานประกอบการเหมืองแร่ได้ตระหนักและใส่ใจเฝ้าระวังสุขภาพของประชาชนโดยรอบ และส่งเสริมให้อุตสาหกรรมเหมืองแร่เป็นอุตสาหกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การประกอบการเหมืองแร่อยู่ร่วมกับสังคมและชุมชนอย่างยืนและมีความสุข

ผอ.สรข.7 กล่าวอีกว่า  โครงการ “เหมืองแร่ปลอดภัย ห่วงใยประชาชน” ได้ริเริ่มดำเนินการขึ้นในปี 2561 เป็นปีแรก ปีนี้เป็นปีที่ 5 โดยความร่วมมือของกลุ่มเหมืองแร่หน้าเมืองเทือกเขาแรต สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 7  ราชบุรี และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดกิจกรรมในวันนี้ ซึ่งประกอบด้วยการตรวจสุขภาพทั่วไป การเอ็กซเรย์ปอด และกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การมอบทุนจากกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ โครงการระบบน้ำประปา “น้ำใจจากชาวเหมืองน้ำประปาสู่ชุมชน” การจับรางวัลชิงโชค การจัดเลี้ยงอาหาร และได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนาและโรงพยาบาลสินแพทย์ ในการตรวจสุขภาพให้กับประชาชน ที่มาเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 800 ราย ประกอบด้วย ประชาชนจำนวน 11  หมู่บ้าน จากตำบลเขาน้อย อำเภอท่าม่วง ตำบลปากแพรกและตำบลเกาะสำโรง อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

นายนิรันดร์ ยิ่งมหิศรานนท์ อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กล่าวว่า   จังหวัดกาญจนบุรี นับว่าเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีชนิดแร่หลากหลาย และเป็นแหล่งแร่ที่สำคัญของประเทศมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เช่น แร่ดีบุกและวุลแฟรม แร่ตะกั่ว แร่รัตนชาติ แร่ฟลูออไรด์ แร่เฟลด์สปาร์ แร่ควอตซ์ แร่โดโลไมต์ และหินอุตสาหกรรมเพื่อการก่อสร้าง เป็นต้น ปัจจุบันยังทราบว่าจังหวัดกาญจนบุรี มีประทานบัตรเหมืองแร่ จำนวน 19 แปลง มีโรงโม่หิน 9 โรง  โรงแต่งแร่ 19 ราย มีรายได้จากการจัดเก็บค่าภาคหลวงแร่รวมทั้งสิ้น 34 ล้านบาท/ปี ส่งเข้าคลังเป็นงบประมาณแผ่นดิน 40 % และจัดส่งเป็นรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 60 % นอกจากนี้ ปัจจุบัน ภายใต้กฎหมายแร่ยังมีเงินผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษแก่รัฐที่เก็บในขั้นตอนการอนุญาตอาชญาบัตรและประทานบัตร และเงินบำรุงพิเศษที่เก็บร้อยละ 5 ของค่าภาคหลวงแร่ที่ผลิตได้ ที่สามารถนำมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นได้อีกด้วย

อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กล่าวอีกว่า  รู้สึกยินดีที่ได้มาเปิดกิจกรรมโครงการ “เหมืองแร่ปลอดภัย ห่วงใยประชาชน ปี 5 ซึ่งกลุ่มผู้ประกอบการเหมืองแร่หน้าเมืองเขาแรต จ.กาญจนบุรี  ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมนี้ขึ้น เพื่อส่งมอบความสุขให้กับคนในชุมชนรอบพื้นที่เหมืองแร่ และสร้างความมั่นใจและความอุ่นใจให้กับประชาชนว่าผู้ประกอบการเหมืองแร่ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของประชาชนเป็นอย่างดี สอดคล้องกับทิศทางนโยบาย “เหมืองแร่เพื่อชุมชน”ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ที่ต้องการให้ผู้ประกอบการเหมืองแร่ได้อยู่ร่วมกับชุมชนอย่างเป็นสุข.

ภูริตา สายแก้ว/รายงาน#โฆษณา
A1

A2

ข่าวยอดนิยม

#โฆษณา A3

A4

ข่าวสารมาใหม่

อบต.แก่งเสี้ยน จัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติฯในหลวง รัชกาลที่ 10
วันที่ 11/07/2024 15:15     อ่าน 156 ครั้ง
อ่านข่าวต่อ...
ผู้ว่าฯกาญจน์ เปิดงานเทศกาลผลไม้ สืบสานประเพณีลานบ้านลานวัฒนธรรมของดีอำเภอทองผาภูมิ และงานกิ่งกาชาดอำเภอทองผาภูมิ ประจำปี 2567 อย่างยิ่งใหญ่
วันที่ 01/07/2024 22:52     อ่าน 680 ครั้ง
อ่านข่าวต่อ...
ผบ.พล.ร.9 "ติดตามสถานการณ์เตรียมพร้อมทุกภัยพิบัติ"
วันที่ 12/06/2024 18:36     อ่าน 174 ครั้ง
อ่านข่าวต่อ...
เขื่อนวชิราลงกรณ ขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลผลไม้ สืบสานประเพณีลานบ้านลานวัฒนธรรมของดีอำเภอทองผาภูมิและงานกิ่งกาชาดอำเภอทองผาภูมิ ประจำปี 67
วันที่ 07/06/2024 01:44     อ่าน 804 ครั้ง
อ่านข่าวต่อ...
ตร.ท่องเที่ยวกาญจน์ จับโชเฟอร์แท็กซี่ สุดแสบ ฉกกระเป๋าเงิน นทท.ต่างชาติ แล้วหลบหนี - จับได้ที่นครปฐม
วันที่ 06/06/2024 00:38     อ่าน 367 ครั้ง
อ่านข่าวต่อ...
เขื่อนวชิราลงกรณ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน
วันที่ 04/06/2024 23:10     อ่าน 518 ครั้ง
อ่านข่าวต่อ...
ตร.สภ.สังขละบุรี รายงานผลการดำเนินงาน ต่อ ผบก.ภ.จว.กาญจนบุรี
วันที่ 31/05/2024 16:07     อ่าน 2,333 ครั้ง
อ่านข่าวต่อ...
อำเภอทองผาภูมิ ร่วมกับ กฟผ.เขื่อนวชิราลงกรณ จัดกิจกรรม “จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
วันที่ 31/05/2024 15:45     อ่าน 337 ครั้ง
อ่านข่าวต่อ...
กฟผ.เขื่อนวชิราลงกรณ ฝึกอบรมหลักสูตร "การพัฒนากสิกรรมธรรมชาติสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง" ให้กับโรงเรียนในพื้นที่รอบเขื่อนวชิราลงกรณ
วันที่ 30/05/2024 18:34     อ่าน 394 ครั้ง
อ่านข่าวต่อ...
มรภ.กจ.ร่วมกับ จังหวัดกาญจนบุรี และ ศึกษาธิการจังหวัดฯ อบจ.และ ทม.กาญจนบุรี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนากลไกความร่วมมือเชิงระบบและนวัตกรรมการเรียนรู้ตามจุดเน้นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี
วันที่ 25/05/2024 12:56     อ่าน 903 ครั้ง
อ่านข่าวต่อ...
"รองเตือน" เปิดกิจกรรมปลูกต้นไม้ลดโลกร้อนรักโลก
วันที่ 21/05/2024 17:25     อ่าน 314 ครั้ง
อ่านข่าวต่อ...
กฟผ.เขื่อนวชิราลงกรณ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ วันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2567
วันที่ 21/05/2024 15:48     อ่าน 351 ครั้ง
อ่านข่าวต่อ...
สสจ.กาญจน์ จัดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม ด้วยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) เฉลิมพระเกียรติฯ
วันที่ 20/05/2024 19:57     อ่าน 312 ครั้ง
อ่านข่าวต่อ...
เขื่อนวชิราลงกรณ จัดฝึกซ้อมแผนระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ ระดับ ED2
วันที่ 20/05/2024 18:53     อ่าน 299 ครั้ง
อ่านข่าวต่อ...
วัดถาวรวราราม จัดงานเฉลิมฉลอง ครบรอบ 190 ปี และเปิดอาคารพระมหามงคลวิหารสิริกาญจโนภาส (12 ราศี)
วันที่ 15/05/2024 14:40     อ่าน 647 ครั้ง
อ่านข่าวต่อ...
กฟผ.เขื่อนวชิราลงกรณ มอบน้ำดื่ม “น้ำใจ” กฟผ. ให้กับอำเภอสังขละบุรี
วันที่ 13/05/2024 20:37     อ่าน 347 ครั้ง
อ่านข่าวต่อ...
ผวจ.กาญจน์ เปิดกิจกรรม “สภากาแฟ” ครั้งที่ 14
วันที่ 10/05/2024 01:26     อ่าน 320 ครั้ง
อ่านข่าวต่อ...
โครงการพาหมอไปหา ปชช.เฉลิมพระเกียรติฯ -นำแพทย์เฉพาะทางจิตอาสา 21 คลินิก ตรวจรักษา ปชช.พื้นที่ห่างไกล มีผู้เข้ารับบริการ 22,071 ราย
วันที่ 09/05/2024 14:51     อ่าน 273 ครั้ง
อ่านข่าวต่อ...
กฟผ.เขื่อนวชิราลงกรณ ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบกรณีเหตุการณ์รถยนต์ของชาวบ้าน 2 คัน ถูกน้ำในแม่น้ำแควน้อยพัดลอยไปกลางแม่น้ำบริเวณสะพานปรังกาสี
วันที่ 03/05/2024 19:29     อ่าน 367 ครั้ง
อ่านข่าวต่อ...
อบจ.กาญจนบุรี ร่วมกับ ทม.กาญจนบุรี และ ทม.ปากแพรก แถลงข่าวจัดงานเทศกาล “Songkran Festival 2024 @Kanchanaburi”อย่างยิ่งใหญ่
วันที่ 04/04/2024 01:20     อ่าน 434 ครั้ง
อ่านข่าวต่อ...
ชาวบ้านอำเภอไทรโยค ช่วย "ลูกแมวดาว" ถูกสุนัขกัดได้รับบาดเจ็บ และประสานจนท.อุทยานฯ ไทรโยค มารับและนำส่งสัตวแพทย์ดูแลต่อ
วันที่ 31/03/2024 23:47     อ่าน 651 ครั้ง
อ่านข่าวต่อ...
อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวอื่นๆ

02/05/2022 22:48

เริ่มแล้ว...“พาณิชย์ Fruit Festival 2022” กาญจนบุรี

วันที่ 2 - 8 พฤษภาคม 2565 พบกับ อ่านต่อ

25/10/2023 15:14

อีซูซุกาญจนบุรี จัดงาน UNLOCK YOUR POTENTIAL เปิดตัวรถรุ่นใหม่ให้ลูกค้าได้ทดลองขับพร้อมรับแคมเปญสุดพิเศษ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 23 ตุลาคม 2566 น.ส.ณัฐรินทร์ พงษ์วิทยภานุ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีซูซุกาญจนบุรี จำกัด จัดง ... อ่านต่อ

21/03/2022 23:58

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดนิทรรศการถาวรพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 21 มีนาคม 2565 นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ประธานเปิดนิทรรศการถาวรพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่าและเยี่ยมชมประวัติศาสตร์ภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้าน ... อ่านต่อ

17/07/2021 23:52

เขื่อนศรีนครินทร์-เขื่อนวชิราลงกรณ มอบเสากดเจล-พัดลม-ชุดกิ๊ฟเซ็ท กฟผ.และเจลแอลกอฮอล์ ให้กับ รพ.สนาม โรงพยาบาลมะการักษ์

วันที่ 16 ก.ค.2564 นายสุทิน ชูชาติ หัวหน้ากองบำรุงรักษาโยธาและ น.ส.อาจารี ศิริประพฤทธิ์ หัวหน้ากองบริหาร ตัวแทนเขื่อนศรีนครินทร์ และเขื่อนวชิราลงกรณ ร่วมมอบเสากดเจลจำนวน 18 ตัว พัดลม จำนวน 100 ตัว ชุ ... อ่านต่อ

06/08/2020 21:47

ทีมแพทย์สาธารณสุขสังขละบุรี ออกบริการประชาชนในเขตทุ่งใหญ่นเรศวรเกิดเหตุรถพลิกคว่ำทุกคนปลอดภัย

ทีมแพทย์สาธารณสุขสังขละบุรี ออกบริการประชาชนในเขตทุ่งใหญ่นเรศวรเกิดเหตุรถพลิกคว่ำทุกคนปลอดภัย เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 ดร.ศุภกร สุขประสิทธิ์ รองสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี และสาธารณสุขอำเภอสังข ... อ่านต่อ

03/08/2022 17:31

สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีขอความร่วมมือประชาชนป้องกันโรคไข้เลือดออก ย้ำมาตรการ 3 เก็บป้องกัน 3 โรค

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ขอความร่วมมือประชาชนป้องกันโรคไข้เลือดออก เนื่องจากสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในช่วงนี้ มี ... อ่านต่อ

01/05/2020 14:49

ฝ่ายปกครอง อ.เลาขวัญ ร่วมกับ ศดธ.อ.เลาขวัญ รวบต่างด้าวปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยโหดและข่มขู่ชาวบ้าน

วันที่ 17เมษายน 2563 เวลา 21.00 น. ว่าที่ร้อยเอกอานนท์ เชื้อเล็ก นายอำเภอเลาขวัญ มอบหมายให้พันจ่าอากาศเอกเนติภูมิ จงใจภักดี ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน อ.เลาขวัญ ที่ 8 ร่วม ... อ่านต่อ

20/06/2021 16:05

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคลัมปีสกิน ที่อำเภอหนองปรือ-มอบแนวทางการขอรับการช่วยเหลือเยียวยาจากภาครัฐ

วันนี้ (20 มิถุนายน 2564) ที่ หอประชุมที่ว่าการ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ในการติดตามและตรวจเยี่ยมการให้ความ ... อ่านต่อ

20/09/2023 12:35

รอง ผวจ.กาญจน์ ร่วมกับ พาณิชย์กาญจน์ แถลงข่าวจัดงานแสดงสินค้า “หลงเสน่ห์เมืองกาญจน์”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 20 กันยายน 2566 ที่ห้องประชุม ริมสวน โรงแรม นที เดอะริเวอร์ฟรอนท์ กาญจนบุรี นายอธิสรรค์ อินท ... อ่านต่อ

07/10/2021 15:37

กำนันตึ๋ง ร่วมกับ ผู้นำตำบลช่องสะเดา อบรมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลฯ "1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย"

วันที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายวสันต์ สุนจิรัตน์ กำนัน ต.ช่องสะเดา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านตำบลช่องสะเดา ร่วมอบรมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต ... อ่านต่อ

ข่าวทั้งหมด

Facebook